عکاسی صنعتی شاخه ای از عکاسی است که وظیفه دارد محصولات را با کیفیت  بالا قابل قبول  به نمایش بگذارد.
عکاسی صنعتی شاخه ای از عکاسی است که وظیفه دارد محصولات را با کیفیت بالا قابل قبول به نمایش بگذارد. در عکاسی صنعتی،عکاس با انتخاب نور مناسب و استفاده از لوازم و ابزار مناسب، سعی دارد تصویری با کیفیت بالا و دقیق از کالا ثبت کند، در عکس صنعتی تلاش می شود که تمامی خصوصیات ظاهری کالا به نمایش گذاشته شود .
عکس صنعتی تمام خصوصیت های یک عکس حرفه‌ای را دارد علاوه بر آن از سایر مولفه‌های هنری و عکاسی نیز وام می گیرد در عکاسی صنعتی علاوه بر معرفی کالا،تلاش می شود، مشتری به استفاده از کالا و خدمات ترغیب تشویق شود. در واقع در عکاسی ضنعتی تلاش سوق دادن مشتری به استفاده و خرید محصول است
عکاسی فضاهای صنعتی یکی از شاخه های عکاسی صنعتی،عکاسی از فضاهای صنعتی است که معمولا به سفارش یک سازمان یا مجموعه صنعتی صورت می گیرد. عکاسی از فضاهای صنعتی به ثبت فرایندهای تولیدی، اجرایی و یا ثبت تجهیزات سازمانی می پردازد.
عکس صنعتی بامقاصد مختلف،گاه با مقاصد داخلی برای مصرف داخلی در واحد صنعتی وگاهی با مقاصد خارجی برای استفاده تبلیغاتی به کار گرفته می شود

اشتراک گذاری در facebook