) از افراد با تجربه کمک بگیرید
از دوستان آشپز و شیرینی پز خود کمک بخواهید.
کسانی که می دانند چطور آشپزی کنند و چطور غذا را تزیین و سرو کنند می توانند بسیار کمک کننده باشند .
 در عکاسی از مواد غذایی  اجزاء کوچک تشکیل دهنده هر ظرف کمک می کنند به غذا از نظر ظاهری لذتی چشم نواز و ساده یا فوق العاده خوشمزه بدهند.

نکات مهم عکاسی مواد غذایی

1) از افراد با تجربه کمک بگیرید

از دوستان آشپز و شیرینی پز خود کمک بخواهید.
کسانی که می دانند چطور آشپزی کنند و چطور غذا را تزیین و سرو کنند می توانند بسیار کمک کننده باشند .
در عکاسی از مواد غذایی اجزاء کوچک تشکیل دهنده هر ظرف کمک می کنند به غذا از نظر ظاهری لذتی چشم نواز و ساده یا فوق العاده خوشمزه بدهند.

2) از بالا عکس بگیرید

البته این روش همیشه کاربردی نخواهد بود، ولی عکاسی کردن از بالا و یه صورت مستقیم از سوژه می تواند عکس زیبایی خلق کند
. شما از یک پنجره باز دید بهتری از مسیر نوری که به غذا برخورد کرده و آنرا روشن میکند به دست خواهید آورد، این نور کنتراستهای زیبا و گاه با کمی سایه مرموز را میتواند ایجاد کند.
بهتر است خیلی عریض عکاسی نکنید و اگر لازم بود روی صندلی بایستید، اگر سه پایه با سر توپی شکل دارید، آنرا برای پایداری بیشتر و گرفتن مستقیم عکس به سمت پایین سوار کنید و عکس بگیرید

3) در حالت نشسته کمی بالاتر از زاویه چشمانتان، عکس بگیرید

از این زاویه خاص وقتی میخواهید چشم را از مرکز یک تصویر به سمت بیرون هدایت کنید، استفاده کنید.
برای میزهایی که به طور کامل چیده شده اند، چندین بشقاب یا یک ماده اولیه محو در پس زمینه عالی کار می کند.
کلید موفقیت آن است که فقط بالای سطح نشستن را در نظر بگیرید طوریکه بتوانید در حالیکه فضای منفی موجود در پس زمینه را به حداقل می رسانید تمام صحنه را در کادر بگیرید.

4) کادر را پر کنید

یک میز پر از غذا و استفاده کردن از تمام فضا در کادر، فضای خوبی به عکس شما می دهد. فقط سعی کنید قسمتی را به عنوان سوژه اصلی و به طور واضح در کادر خود بگنجانید.

5) به دنبال مینیمالیسم بروید

از طرفی دیگر، چیزی وجود دارد که باید برای بخش بزرگی از فضای منفی گفته شود.
در عکاسی خبری یا تبلیغاتی فضای زیادی را برای کپی کردن باقی میگذارند، و واقعا چشم را در جاییکه شما میخواهید متمرکز شود دقیق میکنند.
به دنبال زاویه ای بگردید که باعث نشود احساس کنید که لوازم بیشتری در کادر لازم دارید. این میتواند برای استاد شدن مهارت آمیز باشد، ولی تعداد زیادی عکس در زوایای متفاوت برای ایجاد احساس در عکستان بگیرید.

6) از بالا روی سوژه عمیق شوید

عمیق عکاسی کردن از بالا این امکان را می دهد که تمام سطح میز را در فوکوس بگیرید به جای اینکه فقط بالای یک یا دو ظرف را عکاسی کنید.
گاهی، یک ارتفاع کم عمق هم میتواند خوب کار کند، به شرطی که سوژه اصلی تان را در فوکوس به دست آورید

7) از ارتفاع کم عمق پایین عکس بگیرید

وقتی در زاویه پایین تری هستید، کمک می کند که با دیافراگم های کم عمق عکس بگیرید و سوژه تان را واقعا از پس زمینه جدا کنید.

با این کارمی توانید یک محو شدگی دورشونده دلنشین، از سوژه غذای اصلی ایجاد کنید. این قاعده مخصوصا در غذایی که دارای چندین جزء در یک ردیف است به خوبی کار می کند .
عکاسی را در دیافراگم های کم عمق متفاوت انجام دهید تا وقتی که یک پس زمینه بلوری خوب را به دست آورید، در حالیکه کماکان به اندازه کافی از مقدار غذا را در فوکوس نگه داشت اید.

8) یاد بگیرید با نور پنجره کار کنید

راه های زیادی برای نورپردازی غذا وجود دارند،شما می توانید کنتراست های خیلی خوشایند، که با مقواهای سفید ایجاد شده اند ، نور پس زمینه برای اثر محو شدگی دور و خیلی چیزهای دیگر ایجاد کنید ، این نور به غذا یک حس خیلی زمینی و خوش مزاج می دهد.


اشتراک گذاری در facebook