دیاگرام نور عکس ساعت و ابر رنگ- آرش طوسی

۱-نور پشتی‌

۲-نور پشتی‌

۳-نور برای سمت چپ ساعت

۴-نور روشنایی کلی‌

۵-محفظه نایلون که سوژه رو احاطه کرده

۶-بک مشکی‌

۷-بادکنک پودر رنگ منفجر شده

۸-ساعت

 


اشتراک گذاری در facebook