عکاسی تبلیغاتی شاخه بسیار جذابی از عکاسی می باشد که با تکنولوژی ،هنر ، مد  اصول زیبا شناختی و دید هنرمندانه  عکاس مرتبط است
عکاسی تبلیغاتی شاخه بسیار جذابی از عکاسی می باشد که با تکنولوژی ،هنر ، مد  اصول زیبا شناختی و دید هنرمندانه  عکاس مرتبط است  نظرات سفارش دهنده یا  کارفرما پس از تعامل و تبادل نظر ، ارایه و بیان  نمونه های موفق عکاسی تبلیغاتی در فرایند تولید اثر مهم بوده و تلاش می شود تجربه کارشناسانه و نگاه زیبا شناسانه را در هم آمیخت تا تصویری بیاد ماندنی و کارا  باشد

اشتراک گذاری در facebook